Bojujme spoločne za spravodlivú podporu regionálnych nemocníc.

Nemocnice vo všetkých regiónoch Slovenska dnes majú pripravené kvalitné projekty, ktoré bez financií z Plánu obnovy nedokážu zrealizovať.

Jednou z nich je aj nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, ktorá by chcela financie z Plánu obnovy využiť dostavbu moderného pavilónu.

Zlepšime zdravotnú starostlivosť v Snine!

Nemocnice vo všetkých regiónoch Slovenska dnes majú pripravené kvalitné projekty, ktoré bez financií z Plánu obnovy nedokážu zrealizovať.

Jednou z nich je aj nemocnica v Snine, ktorá by prostriedky z Plánu obnovy použila na výstavbu neurologického oddelenia, pracoviska magnetickej rezonancie a odborných ambulancií. Tento projekt by zlepšil dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti v Prešovskom regióne.

Zvýši sa kvalita zdravotnej starostlivosti o mamičky a bábätká v Kežmarku?

Z plánu obnovy máme na zotavenie zdravotníctva určenú až miliardu eur, ktorú je možné využiť na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a podporu rozvoja regionálnych nemocníc.

Jednou z nich je aj nemocnica v Kežmarku, ktorá by prostriedky z Plánu obnovy použila napríklad na rekonštrukciu oddelenia gynekológie a pôrodníctva a vytvorenie oddelenia dlhodobej a intenzívnej starostlivosti.

Podpor svoju nemocnicu

  Mali by byť financie z Plánu obnovy využité na nemocnice vo všetkých regiónoch?

  ÁNO
  NIE
  ÁNO (0 %)
  NIE (0 %)

  O Pláne obnovy

  Plán obnovy a odolnosti je reakciou krajín EÚ na oslabenú ekonomiku v dôsledku pandémie COVID-19. Jeho hlavným cieľom je pomôcť krajinám EÚ „postaviť sa na nohy“ po pandémii prostredníctvom reformných zmien a investícií, aby boli znova schopné dostať sa na životnú úroveň pred pandémiou.
  Pandémia COVID-19 odhalila nedostatočnú kapacitu verejného sektora rýchlo a efektívne reagovať na krízové situácie v takmer všetkých oblastiach, vrátane zdravotníctva, ktoré bolo pre zvládnutie pandémie kľúčové. Slovenské nemocnice trpeli obrovským náporom covidových pacientov, ambulantný sektor nemal kapacitu prijímať všetkých, ktorí to potrebovali, prevencia zaostávala a odkladali sa aj plánované operácie. Sektor zdravotníctva tak dnes trpí akútnym nedostatkom financií a nedokáže napredovať. Plán obnovy preto môže byť záchranou pre slovenské zdravotníctvo. Prerozdelením investícií dokážeme zlepšiť dostupnosť kvalitnej starostlivosti v regiónoch, aby za ňou pacienti nemuseli dochádzať do Bratislavy alebo zahraničia a vytvoriť atraktívne pracovné podmienky pre lekárov a sestry, ktorých máme nedostatok.

  Čo môže získať slovenské zdravotníctvo z plánu obnovy?

  Vďaka Plánu obnovy a odolnosti môžeme urobiť na Slovensku najväčšie reformné zmeny v zdravotníctve za posledných 15 rokov, ktoré sú navyše podporené masívnymi investíciami.

  Pre oblasť zdravotníctva je z Plánu obnovy vyčlenených až 1,533 miliardy €. Tieto financie budú môcť byť využité na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a podporu rozvoja regionálnych nemocníc. Tie môžu z financií vybudovať nové lôžkové oddelenia, zrekonštruovať staré oddelenia či vybudovať nové pavilóny. Podľa kritérií využitia financií z Plánu obnovy je možné postaviť aj nové regionálne nemocnice, ktoré Slovensko pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti veľmi potrebuje.
  Pandémia nám naplno ukázala, ako veľmi potrebuje naše zdravotníctvo systémovú zmenu. Súčasný stav je tak alarmujúci, že túto zmenu považuje za potrebnú dokonca väčšina obyvateľov Slovenska.

  Lepšiu zdravotná starostlivosť si zaslúžia všetky regióny

  Cieľom Plánu obnovy a odolnosti je primárne podpora regiónov, ktoré pandémia zasiahla najviac. Na Slovensku to boli najmä regionálne nemocnice na východe Slovenska - v Košickom a Prešovskom kraji. Dostanú však nemocnice možnosť uchádzať sa o financie z Plánu obnovy?

  Súčasná vláda sa ešte v Programovom vyhlásení vlády 2020-2024, kedy Plán obnovy neexistoval, zaviazala k výstavbe nemocnice Rázsochy v Bratislave. Na tento účel mala vyčlenené aj peniaze zo štátneho rozpočtu. Po dvoch rokoch sa však výstavba neposunula a vláda dnes zvažuje, že desiatky rokov starý projekt postaví práve z financií z Plánu obnovy. Keďže ide o finančne náročný projekt, peniaze, ktoré potrebuje celé Slovensko, by tak poputovali len do hlavného mesta.

  Nemocnice vo všetkých regiónoch Slovenska dnes majú pripravené kvalitné projekty, vrátane nových nemocníc, ktoré by bez financií z Plánu obnovy nedokázali zrealizovať. Súčasťou týchto plánov je aj výstavba nových nemocníc. Dnes je preto otázkou či chceme z financií z Plánu obnovy podporiť napríklad výstavbu nemocnice v Bratislave, ktorá bola pandémiou zasiahnutá najmenej alebo viacero projektov, ktoré pomôžu miliónom pacientom v regiónoch.

  Koho sa to týka?

  79 nemocníc v regiónoch

  Desiatky tisíc zdravotníkov

  Milióny pacientov

  21 760

  ľudí chce podporiť svoju nemocnicu

  Názory

  Zdieľaj to s nami

  Organizátori